Bosqichli va yakuniy nazorat imtihon materiallari

TOJIK TILIDA O'QITILADIGAN MAKTABLARI UCHUN

Image 01

TOJIK TILIDA O'QITILADIGAN MAKTABLARI UCHUN

27.04.2018
Qardosh tillar imtixon biletlari

Image 01

Qardosh tillar imtixon biletlari

27.04.2018
2017-2018 O‘QUV YILI. UMUMIY O‘RTA TA'LIM MAKTABLARINING 10-SINF OʻQUVCHILARI UCHUN

Image 01

TARIX, INFORMATIKA VA BIOLOGIYA FANLARIDAN BOSQICHLI NAZORAT IMTIHONI BO‘YICHA MATERIALLAR VA METODIK TAVSIYALAR

27.04.2018
2017-2018 O‘QUV YILI. UMUMIY O‘RTA TA'LIM MAKTABLARINING 9-SINF OʻQUVCHILARI UCHUN

Image 01

ONA TILI VA ADABIYOTI (RUS TILI VA ADABIYOTI), MATEMATIKA, FIZIKA, TARIX, KIMYO, OʻZBEK TILI (TA’LIM OʻZBEK TILIDA OLIB BORILMAYDIGAN UMUMIY OʻRTA TA’LIM MUASSALARIDA), CHET (INGLIZ, NEMIS VA FRANSUZ) TIL VA JISMONIY TARBIYA FANLARIDAN YAKUNIY NAZORAT IMTIHONI BO‘YICHA MATERIALLAR VA METODIK TAVSIYALAR

27.04.2018
2017-2018 O‘QUV YILI. UMUMIY O‘RTA TA'LIM MAKTABLARINING 8-SINF OʻQUVCHILARI UCHUN

Image 01

CHET (INGLIZ, NEMIS VA FRANSUZ) TIL, GEOGRAFIYA, O‘ZBEKISTON DAVLATI VA HUQUQI ASOSLARI VA ODAM VA UNING SALOMATLIGI FANLARIDAN BOSQICHLI NAZORAT IMTIHONI BO‘YICHA MATERIALLAR VA METODIK TAVSIYALAR

27.04.2018
2017-2018 O‘QUV YILI. UMUMIY O‘RTA TA'LIM MAKTABLARINING 7-SINF OʻQUVCHILARI UCHUN

Image 01

ONA TILI VA ADABIYOT, O‘ZBEK TILI (RUS TILI), FIZIKА, INFORMATIKA FANLARIDAN BOSQICHLI NAZORAT IMTIHONI BO‘YICHA MATERIALLAR VA METODIK TAVSIYALAR

27.04.2018
2017-2018 O‘QUV YILI. UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN

Image 01

CHET (INGLIZ, NEMIS VA FRANSUZ) TILI, TARIX VA BOTANIKA FANLARIDAN BOSQICHLI NAZORAT ISHLARI BO‘YICHA TUZILGAN SAVOLLAR VA METODIK TAVSIYALAR

27.04.2018
2017-2018 O‘QUV YILI. UMUMIY O‘RTA TA'LIM MAKTABLARINING 5-SINF OʻQUVCHILARI UCHUN

Image 01

MATEMATIKA, OʻZBEK TILI, ADABIYOT VA RUS TILI FANLARIDAN BOSQICHLI NAZORAT IMTIHONI BO‘YICHA MATERIALLAR VA METODIK TAVSIYALAR

27.04.2018
2017-2018 O‘QUV YILI. IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR UCHUN

Image 01

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB VA MAKTAB-INTERNATLARNING BIТIRUVCHILАRI UCHUN YAKUNIY NAZORAT IMTIHON MАТЕRIАLLАR VА MЕTОDIK TАVSIYALАR (o‘zbek va rus tillarida)

11.04.2018