Metodik xizmatlar

Chet tili darslarini tashkil etishda interfaol usullardan samarali foydalanish yo'llari (Nemis tili misolida)

Image 01

Chet tili darslarini tashkil etishda interfaol usullardan samarali foydalanish yo'llari (Nemis tili misolida)

19.09.2018